אירועים וקונסטרוקציה

היכולת שלנו באה מהמקצוענות של האנשים

אירועים וקונסטרוקציה

מחלקת בטיחות אירועים וקונסטרוקציה מתמחה בתכנון האירועים בהיבט הבטיחותי. המשימה של מהנדסי החברה היא לשמור על בטיחותם של המשתתפים ולצפות כל כשל או טעות אנוש שעלולה להתרחש.

אנו מלווים ומפקחים באופן אישי על תהליכי ההקמה והפירוק, ניהול הסיכונים באירוע וטיפול בקבלת האישורים הדרושים מהרשויות (משטרת ישראל, רשות הכבאות ורישוי עסקים).

 

פרויקטים

Call Now Button